Hanny Ebbers

Ik ben Hanny Ebbers, leerkracht, en ik heb een kinderboek geschreven met de naam: ALLEMAAL MEE. Het idee ontstond, toen in 2012 alle basisscholen in Nijmegen een boekenpakket kregen van de GGD. De boeken waren bestemd voor onder-, midden-, en bovenbouw en hadden allemaal een link met seksuele diversiteit. Ik was betrokken bij de keuze van de boeken, al was er toen weinig te kiezen.
Een aantrekkelijk boek was ‘Koning zoekt koning’. Dit ging over een koning die wilde trouwen en koos voor een prins.
In die tijd had ik groep 1 / 2 en miste verhalen, waarin kinderen met bijvoorbeeld twee mama’s zich konden herkennen en waarin kinderen met een vader en een moeder zagen, dat ouders ook twee moeders of
twee vaders kunnen zijn. Ik besloot zo’n kinderboek zelf te schrijven. Het werd een boek met 15 (voorlees)verhalen over drie ondernemende kinderen, geschikt voor de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar. De 8-jarigen lezen het zelf. Via de verhalen kunnen kinderen langere tijd meeleven met het gezin.
Esther van Casteren, de illustrator en ook leerkracht en kunstenaar, heeft gezorgd voor innemende en vrolijke afbeeldingen op elke bladzijde. Ze dragen de verhalen.
Er zijn nog geen vooroordelen, wanneer kinderen op jonge leeftijd
>>> kennismaken met diversiteit in gezinsvormen. Juist het terloopse feit van de twee moeders in het boek (die ook twee vaders hadden kunnen zijn of een vader en een moeder) benadrukt dat alles kan, wanneer er

liefde en respect is.
Een leuk gezinsboek voor iedereen.

Website:www.hannyebbers.com [3]
Hierop zijn ook recepten van lekkere dingen uit het boek te vinden en kleurplaten van een aantal tekeningen