Redactie

Je hebt een manuscript en je wilt dit graag bij een uitgever aanbieden.
Waar veel auteurs tegen aanlopen is dat de tekst echter nog fouten bevat.

Om te voorkomen dat de eerste definitieve druk van het boek onverhoopt spel- en zetfouten bevat, is het verstandig om een externe tegenlezer of redactie het manuscript te laten beoordelen.
Zelf lees je makkelijk over je eigen fouten heen, vandaar dat Neduboek de dienst van redigeren aanbiedt.
Bent u ook benieuwd wat wij voor u en uw manuscript kunnen betekenen? Vraag naar meer informatie via info@neduboek.nl.

Hoe gaan we te werk?

We hanteren 3 fases
Fase 1:

In deze fase ben je zelf veel aan het schrijven.
Vind ik de volgorde van het verhaal juist of komt het verhaal beter uit bij een andere volgorde.
Lopen de verhaallijnen synchroon binnen het verhaal.
Is het verhaal vertellend geschreven of zorg je ook voor showen. (Show don’t Tell)
Zit er spanning in het verhaal?

Fase 2:

In deze fase laat je proeflezers het verhaal lezen.
Wanneer je op dit niveau gaat redigeren dan kijk je of hoofdstukken en scènes doen wat ze moeten doen. Kom je meer te weten over de personages of vraag jezelf gaat het verhaal vooruit?

Fase 3:

We komen al aardig in de afrondende fase.
Laat je tekst nu door een redacteur lezen of de tekst lekker loopt.
Deze redacteur kan nog op wijzigen aansturen. Veelal zal dit om kleine wijzigingen gaan.
Na deze ronde volgt een correctieronde om de allerlaatste foutjes uit de tekst te halen.

Lees ook Tips & Tricks voor een start bij het eigen redigeren

Prijzen hangen af van je wensen.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.